O nás

Uź od roku 2005 sa zameriavame sa na poskytovanie cenovo dostupných komplexných geodetických služieb pre našich klientov. Naším cieľom je pochopiť a zrealizovať Vaše požiadavky a zároveň zabezpečiť, aby ste profitovali z nákladovo najefektívnejšieho riešenia, ktoré vyhovuje vašim potrebám. Dodržiavame dohodnuté termíny, počas spolupráce veľa diskutujeme a dávame si záležať aj na najmenších detailoch. Lákajú nás výzvy, a keďže radi posúvame latku vyššie s každým ďalším zadaním, nezľakneme sa ani náročnejších projektov.

Naše hlavné činnosti, ktorým sa venujeme:

geometrický plán nazameranie rozostavanej stavby (podklad pre zápis záložného práva do KN, pri hypotekárnych úveroch)
zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
rozdelenie alebo zlúčenie nehnuteľností
úpravu hranice nehnuteľností
určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
obnovenie hraníc pôvodných pozemkov
vyznačenie vecného bremena
vytýčenievlastníckych hraníc pozemkov
stavieb
inžinierska geodéziabudovanie vytyčovacích sietí
overenie a zameranie inžinierskych sietí
kontrolné merania počas výstavby (kubatúry, pretvorenia a deformácie objektov)
laserové skenovanie
zameranie vnútorných priestorov stavieb

Neváhajte sa na nás obrátiť pri riešení akýchkoľvek otázok v oblasti geodézie a katastra nehnuteľností.