Cenník geodetických a kartografických prác

platný od 1.1.2019

Ceny sú len orientačné. Sú závislé od lokality, dostupnosti a kvality použitých podkladov, náročnosti zákazky a iných faktorov. Cenu je potrebné určiť ku konkrétnej zákazke a vždy sa odvíja od požiadaviek zákazníka.

Adresný bodod 50 €
Geometrický plán na rozdelenie/zlúčenie nehnuteľnostiod 230 €
Geometrický plán na stavbu alebo rozostavanú stavbuod 210 €
Geometrický plán na obnovenie hraníc pôvodného pozemkuod 300 €
Geometrický plán na zmenu druhu pozemku (napr. vyňatie)od 210 €
Geometrický plán na vyznačenie vecného bremenaod 210 €
Geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľnostiod 230 €
Vytýčenie hranice pozemkuod 100 €
Vytýčenie stavby17 €/bod (minimálna celková cena 130 €)
Polohopisné a výškopisné zameranie (predprojektové zameranie pozemku)od 120 €
Porealizačné zameranie stavby (vklad do digitálnej technickej mapy)od 150 €