Adresný bod

Adresný bod slúži pre register adries, ktorý je zdrojom informácií o adresách všetkých fyzických budov na území SR, ktorým bolo určené súpisné číslo. Údaje do registra adries zapisujú obce a mestá.

Adresný bod vyžaduje miestne príslušný stavebný úrad a je prílohou k žiadosti o súpisné alebo orientačné číslo stavby.

Výsledný elaborát obsahuje:

  • Grafické zobrazenie zameraného adresného bodu
  • Popisnú časť

Dokumentáciu Adresného bodu vyhotovujeme v zmysle zákona č.125/2015 Z.z. o registri adries platného od 1.7.2015. Dokumentáciu nie je potrebné autorizačne overiť.